четвъртък, 28 март 2013 г.

Заплатите в частния сектор в Европа и старата българска драма


http://www.nakedcapitalism.com/


Цената на труда в частния сектор в Европа, формирана от  брутната заплата плюс социалните осигуровки, платени от работодателя, за пенсии,  за хора с увреждания и др. Се характеризира със зашеметяващи различия.

Старата българска драма на най-ниските доходи в Европа е ясна : средно за частния сектор, един служител струва  на фирмата € 3.70 за един отработен час, а  в производството -  € 2,90. Румъния е малко по- напред със  съответно € 4,50 и € 3,80 на час.

Белгия, например е с € 40.40 и € 41.90 за един отработен час. Но  трудът на шведите безспорно е най-скъп: € 41.90 и € 43.80. Един отработен час на средният шведски служител струва над 15 пъти повече от работника или служителя в България.

През 2012 г. разходите за труд на час растат във всички страни, с изключение на Гърция. В Испания, която се бори с подобни на гръцкия проблем на високата безработица, цената на труда се повишава с 1,1%, до € 20.90, в Италия  - с 1,7% до € 21.90, в Германия  - с 2,8% до € 31, във Франция - с 1.9% до € 34.90. В България, цената на труда се повиши с 6,4%, с цели € 0.24 на час!

Волф Рихтер логично пита защо всички  шведски производствени предприятия не се преместят в България? Или в Румъния? Дори и Гърция е  добре, защото цената на труда там е само € 14.70 за един отработен час, около една трета от това, което струва на север. Това е единствената страна в ЕС, където средната цена на труда  спадна през 2012  с 6,8%.

Относно България въпросът е риторичен, а отговорът е известен – конкурентноспособните разходи за труд на българския промишлен пазар се сблъскват с ниската институционална конкурентноспособност и се компенсират от  големите дефицити: на защита на правата на собственост и спазването на договорите,  на правосъдие, на квалифицирана и образована работна сила. Затова пък корумпираната политическа върхушка и  рекетиращата допотопна администрация са особени екстри за всеки чужд инвеститор. Технологичните чужди инвестиции трайно заобикалят България и краят на бедността не се вижда.

Разходите за труд за един отработен час през 2012 г. в Евро
изчисления: 4 Тримесечие на 2012 г.
Държавите-членки на Европейския съюз
(равнището на разходите за труд в частния сектор
в низходящ ред)
Частен сектор- общо
Производство

Евро
Промяна
в сравнение с 2011 г.
в% 2
Евро
Място


Европейския съюз ( ЕС 27)
23.50
2.1
24.00
-

Еврозоната
28.20
2.0
30.10
-

Швеция
41.90
3.5
43.80
1

Белгия
40.40
2.9
41.90
2

Дания
39.50
1.5
37.90
3

Франция
34.90
1.9
36.30
4

Люксембург
34.40
2.2
30.10
9

Холандия
31.30
0.7
33.70
7

Финландия
31.10
4.1
33.80
6

Германия
31.00
2.8
35.20
5

Австрия
30.50
4.4
32.30
8

Ирландия
27.40
1.9
28.90
10

Италия
27.20
1.7
26.90
11

Обединеното кралство
21.90
1.8
22.70
12

Испания
20.90
1.1
22.50
13

Кипър
16.70
1.2
13.40
16

Гърция 1
15.50
- 6,8
14.70
14

Словения
14.50
0.6
14.10
15

Португалия 1
12.30
2.7
10.50
18

Малта
12.00
1.0
12.00
17

Чехия
10.70
2.8
10.20
19

Словакия
8.60
2.1
8.50
20

Естония
8.60
6.4
8.10
21

Унгария
7.90
5.9
7.70
22

Полша
7.20
3.1
6.60
23

Латвия
6.20
4.0
5.60
24

Литва
5.80
4.9
5.50
25

Румъния
4.50
6.2
3.80
26

България
3.70
6.4
2.90
27