вторник, 4 февруари 2014 г.

Цитат на деня


"Икономиката няма какво да каже за неосъществимия и дори немислим за човешкия ум свят на неограничените възможности. Можем да допуснем, че в такъв свят не би имало Закон за стойността, не би имало недостиг и икономически проблеми.Тези неща ще отсъстват, тъй като няма да има избор, действие и задачи, които да могат да се разрешават с помощта на разума. Същества, способни да оцеляват в подобен свят, никога не биха развили разсъждение и мислене. Ако някога подобен свят бъде наложен на потомците на човешката раса, тези същества ще изгубят способността си да мислят и ще спрат да бъдат хора. "

Лудвиг Фон Мизес

Човешкото Действие

Няма коментари:

Публикуване на коментар