неделя, 25 май 2014 г.

Продължителността на живота - кой, как?


http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.irishhealth.com%2Fresize%2Fa79a040e211a347bc9c9c4da9d4641ba_w320_h250_sc.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.irishhealth.com%2Farticle.html%3Fid%3D20179&h=256&w=320&tbnid=ZIqq80qV4EtlpM%3A&zoom=1&docid=xdcbv0JSiB8VJM&ei=QRiCU5nRNMiC4gSO84GQCA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1547&page=20&start=323&ndsp=19&ved=0CHIQrQMwJDisAg

Статистиката може да бъде и полезна. Един такъв случай е здравната статистика за динамиката на средната продължителност на живота в отделните страни. Тя дава информация за сложния социален феномен „качество на живота” на мнозинството граждани на дадена страна, който от своя страна също се мери чрез сложни и доста условни показатели.

Безспорно е, че средната продължителност на живота расте постепенно навсякъде по света и особено в развитите страни, където стартовите позиции са доста по-добри, отколкото в развиващите се страни. Статистиката на Световната здравна органиация е интересна, тъй като проследявайки изменението на средната продължителност на живота в отделните страни от 1990 до 2012 г., очертава някои странни на пръв поглед отклонения от средните тенденции.

Средна  продължителност на живота по страни
1990 –мъже
1990 - жени
2012- мъже
2012- жени
Австралия
74
80
81
85
Австрия
72
79
78
83
Етиопия
42
48
62
65
Гвинея
46
48
57
59
Гана
55
58
61
64
България
68
75
78
83
Канада
74
81
80
84
Китай
67
71
74
77
Франция
73
82
79
85
Финландия
71
79
78
84
Германия
72
79
78
83
Япония
76
82
80
87
Нова Зеландия
73
78
80
84
Руанда
46
47
63
66
Русия
63
74
63
75
Сингапур
73
78
80
85
Швеицария
74
81
81
85
САЩ
72
79
76
81

Япония безспорно е страната с най-добри показатели за двата пола. Качеството на системите за здравеопазване и образование, както и начинът на живот, начинът на хранене и пр. създават комплексните условия, при които хората живеят все по- дълго. Страните от стара Европа също отбелязват съществено нарастване на продължителността на живота за тези над 20 години. Австралия, Сингапур, Нова Зеландия и Канада са също от страните, където качеството на живота е предпоставка за увеличаване на дълголетието.

От друга страна, като се има предвид размера на парите, изразходвани за здравеопазване, човек би си помислил, че САЩ трябва да бъдат най-малко една от първите десет страни по показателя за средната продължителността на живота. Но това не е така. Въпреки, че американците харчат над 18% от брутния национален продукт на страната за здравеопазване, средната продължителност на живота изостава от достигнатите в развитите страни параметри. Незвисимо, че според някои оценки, американците консумират над 50% от фармацевтичните лекарства в света. Изглежда, че САЩ имат нужда от промяна на голяма част от политиките, формиращи качеството на живота.

Другата аномалия е доста фрапираща, но може би е закономерна.   „Велика” Русия е  страната, в която средната продължителност на живота на мъжете от 63 години през 1990 г. не нараства  изобщо и през 2012 г. остава същата.  Такава е /63 години/ и средната продъжителност на живота на мъжете в Руанда. Руанда, за която преди месец светът отбеляза 20 години от извършения през 1994 г. геноцид от Патриотичния фронт на Уганда, при който  за 100 дни бях избити между 500 000 и 1 030 000 човека.

Коментарът за проблемите на гражданите на Русия и болното общество, може би е излишен. Световната банка предупреждава, че Русия се доближава до момента, когато в страната няма да има достатъчно мъже, за да пазят огромните граници и да работят, за да плащат пенсиите на пенсионерите. 

Политиците от вида на Вл. Путин изглежда смятат, че средната продължителност  на живота в техните страни е показател, който зависи от биологични фактори и не е в сферата на тяхната отговорност.


Няма коментари:

Публикуване на коментар