сряда, 2 ноември 2011 г.

Икономическата реалност не поражда оптимизъм

Състоянието на световната икономика е описано от влиятелния щатски чиновник Лари Самърс така: „Централната ирония на финансовата криза е, че докато тя се причинява от толкова много доверие, задлъжняване, кредитиране и от големи публични разходи, тя / кризата/ може да бъде преодоляна само чрез повишаване на доверието, задлъжняването и кредитирането, и големите разходи”.Практиката за сега не опровергава г-н Самърс, а икономоческото бъдеще на развития и на по-неразвития светове е доста мрачно.

Няма коментари:

Публикуване на коментар