понеделник, 21 ноември 2011 г.

EC и БГ

Вярно е, че Европейският съюз е твърде важен за България, защото сме много изостанали и ни трябва постоянен външен натиск за промените, пари, мозък, опит и пр., което Европа има. Но не трябва да си затваряме очите за управленската склероза, тежката и неефективна бюрокрация и накрая, но най-важното – икономиката й далеч не се управлява добре. А защо?
ü      Защото в настоящата ситуация и в действащия икономически модел няма друго решение на проблемите, освен още по-голямо харчене и задлъжняване. Всички планове на Меркози и прочие са насочени към това. Създава се спасителен фонд, Европейската централна банка трябва да се включи по-активно с цел понижаване на разходите за нови заеми и пускането на количествените улеснения. Симбиозата между банките и държавата, при която банките кредитират правителства, след което правителствата ги спасяват от фалит и естествено гледат снизходително на доходите на банкерите, след което банките трябва да спасяват държавите от фалит и т.н. достига застрашаваща плътност.
ü      Защото европейската социална държава е изгорила мостовете за прокарване на мерки за ограничаване на хипертрофираната система от социални придобивки и за съкращаване намесата на държавата в икономиката.
ü      Защото господстващите в развития свят икономически и социални доктрини възлагат на съвременната държава и функциите да създава потребление / т.е. да харчи- печата и заема пари/ и неотклонно да се грижи за индивидуалното благоденствие и равенството между индивидите. Всичко това е за сметка на справедливостта и съответно – подкопава стимули за труд.
ü      Защото всичко казано до тук води до нисък потенциал за растеж и в крайна сметка - някой трябва да спасява самата държава.

Знаейки това, може би очакванията от Европа да бъдат по-умерени и да се разчита повече на обществените и индивидуални усилия, защото са нужни много труд и реформи в продължение на дълги години, за да се навакса.

Няма коментари:

Публикуване на коментар