понеделник, 22 октомври 2012 г.

Още нещо за материалното богатство

http://i1.helikon.bg/products/7101/16/167101/167101_b.jpg

Всички хора мечтаем за богатство и особено  за понятното за всички   – материално богатство. Натрупването на материално богатство е равносилно на дълготраен финансов успех и предполага наличието на определени индивдуални качества и множество социални фактори.

Какви са причините зазначителните различия в личното благосъстояние /финансови и материални активи/ на отделните индивиди? Има хора, в ранните етапи на кариерата им, които са имали  шанс да натрупат бързи пари и  активи, не само чрез труд но има и  такива, които са претърпели поражения или лични нещастия, а и такива, които просто живеят в части на света, където възможностите за създаване на  богатство  са силно ограничени. Не рядко придобиването на голямо състояние  е  комбинация от талант и упорита работа, или просто е предопределено от късмета да бъдеш на точното място в точното време.

Накратко, съзнателните човешки действия и късметът имат основна заслуга за постигането на финансовия успех, а причините за човешките решения, стимулите за образование и труд  обясняват голяма част от успеха по пътя към материалното богатство. Обстоятелствата извън нас определят в значителна степен системата от стимули и така мотивират едно или друго индивидуално икономическо решение. Такъв външен фактор, формиращ основни икономически стимули е икономическата свобода и в частност – данъчното облагане.

Частното богатство е източникът за финансиране на всички функции на държавата, поради което данъчното облагане е  основен фактор в матрицата на стимулите за финансовия успех. Икономическото значение на  данъците е многостранно и често изгражда непродуктивни стимули. Високото облагане на успеха, който  се дължи на чист късмет може да има обезкуражаващ ефект, и така се стимулира разрастването на офшорните зони. Високото облагане на успеха, който се дължи на упорита работа може да породи стимули за замяна на труда с продължителна почивка, намаляване на доходите и съответно - на събраните данъци. Облагането на финансовия успех, дължащ се на талант, може да предизвика някои талантливи хора да заменят тези дейности, с по-слабо социално полезни дейности, които са по-доходни.

В резултат на това, обективно се оформя едно значително неравенство във финансовия успех на отделните индивиди, което е обект на непрестанни обсъждания от икономистите и вече става основна грижа на политиците, които усещат своите позиции разклатени от електоралното недоволство от поляризацията на доходите. 

Анализаторите на Кредит Сюиз са направили опит да оценят глобалното богатство на планетата и неговото разпределение. Колкото и да е условно измерването, „Пирамидата на богатството” представена в Доклада на институцията дава интересна информация. Пирамидата  на богатството се основава на данни и оценки за средата на 2012 г.   И осигурява моментна снимка на модела на богатството  в рамките на възрастното население. Горният слой на пирамидата е основният двигател на потоците от частни активи и инвестиционни решения. Новите притежатели на богатство в средния и  основния сегменти с основание се разглеждат като източник на голяма динамика, предизвиквайки непрекъснати промени в потреблението и индустриалното развитие .

През 2012 г.   3,2 милиарда души - повече от две трети от световното население в зряла възраст – имат богатство под 10 000 щатски долара и още един млрд. (23% от възрастното население) са поставени в диапазона от 10,000 до 100,000 долара. Тази картина е доста разочароваща и показва, че въпреки значителния икономически прогрес в последните двеста години, голямата част от населението на земята има доста скромно богатство. Само 373 000 000 възрастни (8 на сто на света) имат активи от над 100,000 щатски долара.

Пирамидата на богатството през 2012 г. до голяма степен е подобна на тази за предходната година, с изключение на факта, че общото намаление на общото богатство води до нарастване на дела на най-бедните възрастни от 67,6%  за 2011 г. до 69,3% за тази година.Естествено най- богатите хора са най- много на брой в САЩ, следвани от Япония. Колко от тези милиони се дължат на труд и талант и колко на дейности на ръба и извън закона е интересен въпрос, но информацията за това е непредставителна и измервания липсват.


http://www.theatlantic.com/business/archive/2012/10/where-the-worlds-millionaires-live-in-1-graph/263604/

Няма коментари:

Публикуване на коментар