четвъртък, 3 януари 2013 г.

Икономическата несигурност и кухите прогнозиhttp://www.nakedcapitalism.com/


Първите  дни на новата година винаги съдържат потенциал за  подновяване на надеждите за нов цикъл във  времето,  в който много от нас се надяват на шанс да започнем отначало. А за повечето от нас, тази възможност е  свързана с нашите най-високи стремежи, с важните проекти, които  искаме да осъществим, както и за  средствата и начините за постигането им, които възнамеряваме да  подобрим. Началото на новата година представлява този особен психологически момент, когато  съживяваме поувехналите си надежди за индивидуален успех.

В отговор на новите обществени очаквания, в първите дни на новата година политиците и експертите се опитват да предвидят  тенденциите в икономиката през 2013 г., от които зависят всички индивидуални шансове за просперитет. Дори на скептиците им се иска да бъдат по-оптимистични. Но на дневен ред са предпазливите, по- реалистични прогнози за развитието на кризата в Европа, които са забележителни с чувството на  облекчение, че най-лошото е минало, и с дежурната застраховка, че 2013  отново ще бъде трудна.  Надеждите, че рецесията ще бъде избегната са слаби и зад океана и в Еврозоната. Тези „прогнози” със сигурност лимитират потенциала за растеж и в България, която впрочем се тресе от корупционни скандали още от първия ден на годината.

Несигурността е универсална характеристика на пазарите, а в условията на продължителната криза, процесите в икономиката са с още по-висока степен на непредсказуемост. Л. Ф. Мизес казва, че „ако беше възможно калкулирането на бъдещото състояние на пазара, то бъдещето няма да бъде несигурно. Нямаше да има нито загуба, нито печалба за предприемачите. Онова, което хората очакват от икономистите, не е по силите на който и да е смъртен човек.” /Човешкото действие/

Огромният брой ревизии на прогнозите на Международния валутен фонд, Световната банка, Фрдералния резерв на САЩ, Европейската комисия и още куп прогностици в последните години потвърждават правотата на Мизес. Въпреки това интернет е пълен с прогнозите на споменатите институции за някакви мижави проценти растеж на БВП за 2013 г., както и прогнози за инфлацията, безработицата и пр., които са интересни главно за макроикономистите, които ги фабрикуват и които едва ли ще издържат до пролетта.

Що се отнася до бизнеса – Мизес /Човешкото действие, стр. 861/ казва: „ Истината е, че разумният бизнесмен осъзнава напълно несигурността на бъдещето. Той знае, че икономиксът не може да даде надеждна информация за нещата, които ще се случат и това, което предлага е просто интерпретация на статистически данни, отнасящи се до миналото. За капиталистите и предприемачите мнението на икономистите има значение само като някакво несигурно предположение”.

Отвъд прогнозите и несигурността,  и през тази година не само капиталът, но и хората ще се движат там, където има най-добри икономически възможности, и това е съществената част от създаването на ново богатство и просперитет. Успех на всички хора, които ще рискуват и ще го направят през 2013 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар