четвъртък, 17 януари 2013 г.

Растежът е императив, но нещо го нямаhttp://danieljmitchell.wordpress.com/


Наскоро прочетох, че кризата в Европа и САЩ била свършила. Не знам колко е сериозно да се казва това, но дори по- грубите цифри за растежа на БВП в ЕС говорят друго.

От третото тримесечие на 2011 г. икономиката на еврозоната не е нараснала. Общата заетост е под нивото, постигното за първи път през второто тримесечие на 2006 г. и  намалява. Равнището на безработица е разбира се на рекордните 11,8%. По-лошото е, че дори официалните прогнози за 2013 и 2014 г. са за твърде слаб растеж.

Разглеждайки данните на Евростат за четирите групи страни, се вижда, че почти всички през 2010 и 2011 г. отбелязват известно съживяване на растежа, след което 2011 попарва надеждите за възстановяване и определя следващите години като високо несигурни и депресивни. Вижда се, че страните от Еврозоната очакват за 2013 г.   растеж от 0.1% / в рамките на статистическата грешка/, като  евентуално могат да достигнат темпа на растеж  от 2011 г. /над 1%/  през 2014 г. Това е на фона на колосалните парични интервенции на ЕЦБ, повишаването на данъците и незбъдващите се призиви за фискални икономии.

Както се вижда от таблицата, балтийските страни имат относително по-висок темп на растеж през всички години след 2008 г., но безработицата остава висока, от порядъка на около 13% -Литва, 15% - Латвия и 10% Естония -"jobless growth". /Евростат/

Развитите страни от Еврозоната са твърде предпазливи в прогнозите за растежа за тази и следващата година. Дори Германия, Австрия и Финландия не са застраховани от рецесия през настоящата година.

Бившите социалистически страни, според някои оценки, потъват постепенно в блатото на рецесията, но това явно не се отнася за Полша и Словакия, въпреки че през 2012 г.  безработицата в Полша е около 10%,  а в Словакия – около 14%. Унгария, Словения и Чехия са по-зле, а що се отнася до България – растежът е далече по-нисък от този на отличниците / Дянков винаги доста преувеличава/. Според данните в таблицата, Румъния и България едва изплуват на повърхността, от гледна точка на темповете на растеж след 2008 г., но  по отношение  нивото на безработицата през 2012 г. Румъния е доста по-добре със 7%, срещу над 12% в България.

За Испания, Португалия и Гърция няма какво особено да се каже, освен, че прогнозите за 2013 и особено за 2014 г. изглеждат твърде оптимистични.

Pеален растеж на БВП  в процент, спрямо предходната година
Страни/години
2008
2009
2010
2011
2012*
2013*
2014*
EС (27 страни)
0,3
-4,3
2,1
1,5
-0,3
0,4
1,6
Еврозона (17 страни)
0,4
-4,4
2
1,4
-0,4
0,1
1,4
Естония
-4,2
-14,1
3,3
8,3
2,5
3,1
4
Латвия
-3,3
-17,7
-0,9
5,5
4,3
3,6
3,9
Литва
2,9
-14,8
1,5
5,9
2,9
3,1
3,6
Унгария
0,9
-6,8
1,3
1,6
-1,2
0,3
1,3
Полша
5,1
1,6
3,9
4,3
2,4
1,8
2,6
Румъния
7,3
-6,6
-1,1
2,2
0,8
2,2
2,7
Словения
3,4
-7,8
1,2
0,6
-2,3
-1,6
0,9
Словакия
5,8
-4,9
4,4
3,2
2,6
2
3
Чехия
3,1
-4,5
2,5
1,9
-1,3
0,8
2
България
6,2
-5,5
0,4
1,7
0,8
1,4
2
Германия
1,1
-5,1
4,2
3
0,7
0,8
2
Франция
-0,1
-3,1
1,7
1,7
0,2
0,4
1,2
Италия
-1,2
-5,5
1,8
0,4
-2,3
-0,5
0,8
Австрия
1,4
-3,8
2,1
2,7
0,8
0,9
2,1
Нидерландия
1,8
-3,7
1,6
1
-0,3
0,3
1,4
Финландия
0,3
-8,5
3,3
2,7
0,1
0,8
1,3
Португалия
0
-2,9
1,9
-1,6
-3
-1
0,8
Испания
0,9
-3,7
-0,3
0,4
-1,4
-1,4
0,8
Гърция
-0,2
-3,1
-4,9
-7,1
-6
-4,2
0,6
* прогноза
Източник: Евростат


Едва ли има смисъл да се спори дали кризта е свършила, когато Европа е в криза по отношение на визията за реформиране на финансовата си система и когато трайно е изгубила способността си да живее в границите на финансовите си възможности.


Няма коментари:

Публикуване на коментар