четвъртък, 30 май 2013 г.

Приватизация на съда


http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/700975/700975,1307327468,1/stock-photo-a-tree-wall-78639238.jpg


Министерството на правосъдието на Великобритания обмисля  приватизация на съдилищата и на публичните съдебни услуги. Dr. Eamonn Butler счита, че това е съвсем правилно, защото всеки, който е виждал съдилища в страната в действие знае колко неефективни са те,  и  какво чувство на неудовлетвореност усещат всички, които ползват техните услуги.


В България, новият министър на правосъдието З. Златанова, не трябва да се вълнува от такива въпроси, най-малкото защото  публичните съдебни услуги отдавна дефакто са „приватизирани”. За да получат съдебна услуга /правосъдие/ в обозрим срок, гражданите, независимо от това дали са невинни или виновни, трябва да платят неформално определената цена и да се надяват, че съдебното решение ще бъде в тяхна полза. В този смисъл, естествено, понятията „правосъдие” и „справедливост”  са доста различни и то, защото парите управляват съда. 

Затова, когато Златанова казва, че съдебната система се управлява от съвестта на магистратите, нещо смисълът се губи. Но хайде, публичното говорене не винаги трябва да има смисъл, особено когато се отнася до българската съдебна система.

Няма коментари:

Публикуване на коментар