събота, 11 януари 2014 г.

Цитат на деня


"Всеки, който днес размишлява и поема риска да пише, се чувства потиснат, забелязвайки че най-важната част от речника е стана­ла неизползваема, защото думите са претоварени с остарели значения, станали са като трупове и не кореспондират нито с нашите идеи, нито с нашата чувствителност. Като лишават от престиж понятията, обознача­вани с тях, губят престиж и те самите като думи. Очевидно, това е опасно, защото човекът, този винаги единствен човек – тъкмо това би трябвало да означава думата индивид днес – иска да изрече каквото той мисли, но за това са му нужни думи, достатъчно пластични, способни да запечатат следите на нашето вдъхновение, както восъкът приема отпечатъци. "

Хосе Ортега-и-Гасет

Няма коментари:

Публикуване на коментар