петък, 21 юни 2013 г.

Малко инфо


България е на последно място по показателя "Брутен вътрешен продукт на глава от населението",  както е известно. Компанията на страните с БВП на глава от населението под средната стойност на показателя за Европейския съюз, се разраства и с Италия, Испания, Кипър и  други страни. Различията в икономическото положение се увеличават, сближаването е все повече в обедняването. 


http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2013/06/20130619_gdp.jpg

Няма коментари:

Публикуване на коментар