петък, 3 август 2012 г.

Мит Ромни и българската бедност

http://www.nakedcapitalism.com/wp-content/uploads/2012/08/ATT00029.jpg


Тези дни прочетох изказването на  кандидатпрезидента на САЩ Мит Ромни, че като се сравнят данните за БВП на глава от населението на Израел, който е около $ 21.000,  с БВП на глава от населението в областите, управлявани от Палестинската автономия, който  е около 10.000 щатски долара на глава от населението,  ясно се откроява драматичната разлика в икономическата жизнеспособност.

Г-н Ромни твърди, че културата прави цялата разлика и  няколко други неща, например -  ръката на провидението в избора на това място.

Това изказване разбуни духовете, капацитетите се изказаха, че не културата и географията са определящи по отношение на динамиката на растежа и благоденствието и, че г-н Ромни трябва да чете още. Да, развитието на човешкия капитал,  институциите и достъпа до капитал и технологии са определящи за икономическия просперитет. Безспорно е обаче, че културата на нациите поставя силен отпечатък върху качеството на човешкия капитал и институциите и чрез тях – върху всичко останало./още/

В Европейския съюз дисперсията на данните за БВП на глава от населението между страните членки е много висока. Страната с най-голям БВП на глава от населението,  Люксембург, е с два пъти и половина по-високи данни от средните за 27-те страни членки и  с над 6 пъти по- висок БВП на глава от населението от този на България, която е с най-нисък резултат по този показател за икономическа жизнеспособност в Европа. /още/

Този плачевен резултат е достатъчно показателен за традиционната неефикасност на институциите и  човешкия капитал, а за културата на нацията – да не говорим. Дори да можем да си внесем политици – реформатори, провалът им е сигурен в токсичната  местна среда. Така че, само ще мечтаем за гръцките заплати, дори.   

Няма коментари:

Публикуване на коментар