вторник, 3 април 2012 г.

На къде върви науката ?


stock vector : Scientist thinks
Отдавна е известно, че слабата научна общност в България  се отразява в недостатъчния научен продукт и неразвития иновационен потенциал на БАН и университетите.
              
Но скептицизмът относно качеството на научната общност нараства и зад океана, след като Глен Бегли установява, че от 53 открития на реномирани лаборатории в областта на медицината, които са оповестени в авторитетни специализирани списания, 47 не могат да бъдат повторени. Сиситемата от стимули за натрупване на голям брой публикации в престижни научни издания, като основен показател за качеството на академичната кариера, поражда недоверие в добросъвестността на учените.

Всички искат да вярват в науката, но загубата на доверие в научната общност и нейната продуктивност, подкопава доверието в качеството на научния продукт.

От графиката се вижда, че високо образованите консерватори са особено обезсърчени относно качеството на науката в САЩ.  През 2010 г. малко над 34% от консерваторите са имали доверие в науката, което показва дългосрочен спад от нивото му  през 1974, когато е  48% .
Няма коментари:

Публикуване на коментар