събота, 10 март 2012 г.

Добър пример за икономикаUnemployment in Germany and the OECD (%, Source OECD Economic Outlook)

http://mainlymacro.blogspot.com/2012/03/anti-keynesian-germany.html

Германия е добър пример за  икономическа политика. която постига относително по-добри резултати без огромни бюджетни стимули , т.е без кейнсиански разхищения на парите на данъкоплатците.

Няма коментари:

Публикуване на коментар