петък, 30 март 2012 г.

Глупост и демокрацияDunning- Kruger ефектът разглежда когнитивните пристрастия, при които неквалифицираните хора страдат от илюзорно превъзходство, погрешно оценявайки способностите си, много по-високо от средните. Обратното – компетентността може да отслаби доверието в самия себе си, съпроводено с предположението, че другите имат равностойно разбиране на нещата. Тази теория е свързана с тезите на Ч. Дарвин, че невежеството по-често ражда доверие, отколкото знание.

Natalie Wolchover прави заключение, че хората не са достатъчно умни за демокрацията, не могат да избират най-добрите кандидати за политици и така се намаляват възможностите за просперитет на обществото:

„Все повече психологически изследвания показват, че некомпетентността лишава хората от възможността да признаят собствената си некомпетентност. Да го кажем направо, тъпите хора са твърде тъпи, за да го знаят.”
Некомпетентните хора не могат да идентифицират кандидатите за политици, които са компетентни. По-сложните идеи и предложения са трудни за разбиране и възприемане, защото повечето хора нямат интелектуалните умения, за да разпознаят възмогните ефекти от различните политики.

Екипите на кандидат политиците явно са добре запознати  с  теорията на Dunning- Kruger, в следствие на което политическият популизъм процъфтява, а посланията на политиците се концентрират около икономическият растеж, повишаването на доходите и социалните помощи, повишаване на минималната заплата и пр. Действащите политици почти винаги манипулират неквалифицираните избиратели посредством извънредни бюджетни разходи, които рядко са ефективни и ефикасни. Стимулите, които демокрацията формира водят до разхищение на ресурси.

По-същественият проблем е, че и между  кандидат политиците, както и при избирателите  преобладават некомпетентните хора. Техният основен позитив са по-добрите вродени социални умения за изява. В последните години примерите за посредствени политици, които правят добро шоу са предостатъчно.

Оформя се консенсусното становище, че демокрацията е твърде несъвършена, но е най-малкото зло. Развитието на обществото е неудовлетворително, особено за неквалифицираните хора. 

1 коментар:

 1. I'd like to find out more? I'd care to find out some additional
  information.Did you find this post handy? For those who did, then take
  a look on the step-by-step no cost video clip tutorials listed here site

  Also visit my web-site - football shirt
  my web page: football kit

  ОтговорИзтриване