неделя, 20 май 2012 г.

Дядо Коледа срещу икономическия колапс

stock vector : Santa claus, Elf, Rudolph

Тези дни David Beckworth и Paul Krugman говорят за колапс (апокалипсис) на глобалната икономика през 2012 г., която ще засегне всички страни.

Според  Beckworth развиващият се свят  преживява значителен икономически спад, вероятността за разпадане на еврозоната в следващите месеци е голяма, а САЩ е изправена през мерки за строги икономии в края на годината.

Графиката показва негативната тенденция в растежа на номиналния БВП в 34 страни членки на ОИСР след 2008г.http://www.economonitor.com/blog/2012/05/it-is-never-too-late-global-economic-collapse-edition/

Големите банки (Citigroup) разчитат, че централните банки на САЩ, Великобритания, ЕЦБ,  на Япония и Китай ще извършат достатъчно на брой и големи интервенции, чрез които не само ще бъде предотвратен колапса, но и ще бъде стимулирано съвкупното търсене. Става дума за „творчески” форми на количествени улеснения и облекчаване на кредитирането във всички четири валутни зони, чрез окончателно изкупуване и/ или кредитиране срещу нисколиквидни или с по-висок кредитен риск ценни книжа, гарантирани от държавата за всички рискови експозиции към централните банки. В допълнение, тези мерки трябва да се  комбинират с фискалните стимули, тъй наречените  helicopter money drops.

Централните банки трябва да създадат огромни пари от нищото и така опровергават прогнозите на  Лудвиг фон Мизес (Човешкото действие, 1949 г.)  за края на  капиталистическия интервенционизъм:

„Основен момент в социалната философия на интервенционизма е съществуването на неизчерпаем фонд, който може да бъде изстискван вечно. Цялата система на интервенционизма рухва, когат този извор пресъхне. Принципът на Дядо Коледа води до собственото си унищожение.”

Централните банки ще играят Дядо Коледа по всяко време на годината, още дълго в Понзи  икономиката, която има малко общо с капитализма.

1 коментар:

  1. Yes! Finally something about jersey shirt.You'll be able to also checkout the primary page of http://redood.net/index.php?do=/profile-3166/info/ and Save Your Greenbacks visit site

    Here is my webpage :: football kit

    ОтговорИзтриване