вторник, 29 май 2012 г.

Модерният жаргон


    cool, cute, funny, spongebob, tshirt
    http://favim.com/image/259745/

Модерният свят е белязан с все по- широко използване на жаргона във всички сфери на живота. Явно масовото използване на жаргонни думи е свързано и с все по-големите информационни потоци и необходимостта от синтезирано изразяване на многократно повтарящи се комбинации от смисъл и емоции, в отговор на високата динамика на събитията.

В живота жаргонът е нагласа и проява на дързост, достойнство, презрение, възхищение и винаги – на желание за вписване в сътветния социален кръг. Особено достойнство на жаргона е явната и скрита ирония. Жаргонът действа като емблема за принадлежност на хората към групата и е елемент на груповата идентичност. Употребявайки жаргонни думи, хората сигнализират лоялност  към групите, с които се асоциират.

Някога жаргонът е бил считан за признак на слабо възпитание и лош вкус. Днешното възприемане на жаргона е доста по-дружелюбно – стига да не е  много груб и екстремален, жаргонът е забавен, шеговит, модерен и остроумен. Създателите на жаргонни думи се радват на позитивно отношение, а неодобрението към употребяващите такива думи вече не се свързва с ниска интелигентност и беден речник.

Жаргонните думи често са остроумни и интересни, освежават речта, но тяхтото непрекъснато повтаряне става досадно,  те омръзват и трябва да се заменят с нови.

Особено емоционално натоварен е жаргонът, използван от журналистите и коментаторите на процесите в икономиката в периода на кризата след 2008 г. Вече неактуалният термин „Меркози”  носи ироничното послание за това, колко е трудно съчетаването на германската дисциплина и финансова стабилност с етатистката финансова разточителност на Франция.

Масово използваният термин „аскетизъм” (austerity) за означаване на политиката за налагане на финансова дисциплина навява негативни асоциации за отказване от основни жизнени потребности, което е най-малкото нелепо в ерата на хедонизма и нерационалното потребление, в която живеем.

А терминът  „Grexit” е силно натоварен с иронията, че излизането на Гърция от Еврозоната  е очаквано  с  тайно нетърпение  от много политици в Европа, които обаче са твърдо решени  да се придържат към официалните лицемерни декларации за запазване участието на Гърция в системата на еврото.
.
Модерният жаргон дава възможност за различни  смислови интерпретации, в зависимост от позициите на употребяващите го, а динамиката на събития води до постоянно обновяване на политическия и икономическия жаргон в света.

Робин Хансън казва, че не е любител на жаргона, но не може да се отрече, че обективните условия го правят жизнеспособен, с много възможности за развитие.
Няма коментари:

Публикуване на коментар